där insatserna når uppsatta mål

allt inom

effekt- och

projektstyrning

Modeller

I Pejls ramverk för förändringsstyrning ingår modeller för samtliga nivåer och omfattar allt som krävs för att bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Verktyg

Pejl erbjuder molnbaserade verktyg
som är enkla att använda och som täcker in både styrning, ledning och samordning/samverkan.

Utbildning

Pejl arrangerar och genomför utbildning för alla som berörs av projektarbete på olika nivåer. Välj mellan öppen, intern eller online-utbildning.

Tjänster

Pejl erbjuder konsult- och stödtjänster som bidrar till att säkerställa och stödja ett effektivt införande och tillämpning
av Pejl-modellerna.

Pejl på projekt

För att säkerställa ett effektivt genomförande av ett projekt behövs kontroll i projektets alla faser. Pejl har en helhetssyn där projektstyrning och projektledning kompletterar varandra för ett framgångsrikt projektarbete. Pejl Projektstyrningsmodell kan användas på alla typer av projekt och har allt som krävs för att projekten ska bli effektiva och nå sina mål.

LÄS MER OM PROJEKTSTYRNINGSMODELLEN

Pejl Onlinekurs – varje vecka!

Tid är en bristvara för alla som är involverade i projektarbete. Därför arrangerar Pejl varje
onlinekurser varje vecka. Kurslängden är 3 timmar (13:00-16:00). Det enda du behöver är en uppkoppling
mot Internet. Du kan boka om hur många gånger du vill utan extra kostnad.
Nu har alla tid att utveckla sin kompetens!

LÄS MER OM VÅRT KURSUTBUD

Framgångsfaktorer för en väl
fungerande projektverksamhet

Pejls ramverk för förändringsstyrning är en viktig del i ett företags eller myndighets
ledningssystem och har det som krävs för att skapa en god projektkultur och rätt förhållningssätt till projekt.

LÄS MER OM FRAMGÅNGSFAKTORERNA

Korta presentationer

STATENS SERVICECENTER ANVÄNDER PEJL

Pejl Projektstyrningsmodell hjälper oss att bedriva kvalitativa och effektiva kundprojekt. Det bidrar till en ökad leveranssäkerhet, något både vi och våra kundmyndigheter prioriterar högt. Som myndighet ser vi också en stor nytta i att kunna följa upp effekterna av våra insatser.

Sara Skoog, Projektledare

AXIANS AB ANVÄNDER PEJL

Vi använder Pejl Projektstyrningsmodell ihop med Scrum. Det ger våra kunder ett mervärde i form av tid och kostnadsstyrning i kombination med flexibilitet och hög kvalitet i leveranserna.
.

Michael Svender, Projektchef