Pejl – vägen till god projektkultur

Pejl har allt som krävs för att skapa en god projektkultur och rätt förhållningssätt till utvecklings- och förändringsarbete
hos företag och myndigheter. Pejl bidrar till en effektiv utvecklingsverksamhet där de olika insatserna når uppsatta mål.

Pejl – Ramverk för utvecklings- och förändringsstyrning

MODELLER:
Pejl® Portföljstyrningsmodell  |  Pejl® Programstyrningsmodell
Pejl® Projektstyrningsmodell  |  Pejl® Uppdragsstyrningsmodell
Pejl® Förstudiemodell

Pejl fokuserar på vad man vill uppnå utifrån ett ägar- och verksamhetsperspektiv (effektmål) och skapar förutsättningar för effektiv
samverkan mellan ordinarie verksamhet och projekt. I Pejl är effektstyrningen en integrerad del i projektstyrningen. Pejl bygger på en
enhetlig syn och ett gemensamt språk och kan användas för alla typer och storlekar av projekt.

Utbildning

En avgörande framgångsfaktor för en fungerande
projektverksamhet ärett genomtänkt införande där ledningens
engagemang och personalens kompetensutveckling är viktiga framgångsfaktorer. Pejl arrangerar utbildning inom alla
nivåer/modeller som klargör roller, ansvar och mandat och
hur projekt- organisationen ska samverka.

Konsulttjänster

• Verksamhets-/förändringsstyrning
• Projektledning och projektledarskap
• Effekt- och projektstyrning
• Kvalitetssäkring i projekt
• Resursuthyrning

Statens servicecenter använder Pejl

Pejl Projektstyrningsmodell hjälper oss att bedriva kvalitativa och effektiva kundprojekt. Det bidrar till en ökad leveranssäkerhet, något både vi och våra kundmyndigheter prioriterar högt. Som myndighet ser vi också en stor nytta i att kunna följa upp effekterna av våra insatser.

Sara Åström
Projektledare

AXIANS AB använder Pejl

Vi använder Pejl Projektstyrningsmodell ihop med Scrum. Det ger våra kunder ett mervärde i form av tid och kostnadsstyrning i kombination med flexibilitet och hög kvalitet i leveranserna.

Mikael Svender
Projektchef

aaapejlab

transq-stamp