Verktyg

Det är många olika delar som bidrar till att arbetet i portfölj, program, projekt och uppdrag lyckas. Att använda ett gemensamt verktyg är en del av helheten. Pejl vill stödja våra kunder genom att erbjuda flexibla, skalbara och kostnadseffektiva verktyg som är enkla att använda.
Pejl-modellerna finns integrerade i följande projektverktyg:
  • Smartsheet
  • Keyedin Projects
  • ProjectCompanion
  • Webforum
 Smartsheet™ som stöd till Pejl-modellen
  • Mer än ett ”traditionellt projektverktyg”, ett sk. CWM ”Collaborative Work Management” som stödjer styrning/ledning och automatisering av processer samt underlättar intern/extern rapportering och samordning på alla nivåer.
  • Inkluderar stöd för strategisk-, taktisk- och operativ nivå. På så vis kan data automatiskt aggregeras och sammanställas mellan portfölj, program, projekt och uppdrag samt visualiseras utifrån olika användargruppers och intressenters behov.
  • Webbaserad molntjänst (SaaS) med hög säkerhetsnivå som kan användas på samtliga plattformar, även mobila enheter.
  • Enkelt att integrera med exempelvis Office 365, JIRA, Salesforce m.fl. Möjligheten att utnyttja redan inkluderade appar eller att själv addera utifrån ett stort utbud av sk. Business Apps. Utöver det finns  API:er och detaljerade SDK:er för att ytterligare utveckla funktionalitet i takt med att behov uppstår.
  • Gynnsam licensstruktur för projektarbete då det endast krävs ett fåtal användarlicenser för att täcka hela organisationens behov.
  • Fler användningsområden än enbart det som är direkt projektrelaterat.

Smartsheet™ är världens ledande SaaS-plattform för hantering och automatisering av samarbete. Idag finns 2,7 miljoner aktiva projekt i Smartsheet™.

Smartsheet™ används av mer än 90 000 företag världen över. Miljontals användare litar på Smartsheet™ för att påskynda utförande och visualisering av sitt interna/externa arbete.

90 % av användarna säger att Smartsheet™ är lätt att implementera och att använda. 96 % av användarna skulle rekommendera Smartsheet™ till en kollega.

 
För de kunder som använder någon av Pejl-modellerna levereras Smartsheet™ som ett direkt Pejl-stöd där aktuella modeller är inkluderade. På så vis underhålls både modell och verktyg samtidigt som hänsyn tas till eventuella kundanpassningar.

Testa kostnadsfritt!

Pejl är återförsäljare av Smartsheet™ i Sverige och erbjuder licenser samt support och utbildning.
Kontakta oss för demonstration och möjlighet att på egen hand testa under 30 dagar.

BOKA EN DEMONSTRATION

SAMARBETA – Dela ditt arbete med övriga i projektgruppen, eller samarbeta med några av dem kring en specifik aktivitet, Bjud in personer att samarbeta i hela projektet eller sänd dem endast en aktivitetsrad med bilagor för att få uppdateringar.

DELA FILER – Smartsheet gör det enkelt att dela viktiga dokument och diskussioner. Bifoga dokument, PDF-filer, presentationer, grafik m.m. och koppla dem till anteckningar och kommentarer.

NOTIFIERING OCH ALARM Med Smartsheet kan du enkelt ställa in automatiserade alarm för att påminna dig och andra i projektgruppen, exempelvis om aktiviteter som närmar sig deadline. Bestäm vem som ska notiseras, hur ofta och vilka kriterier notifieringen ska baserat på. Med automatiska påminnelser och meddelanden effektiviserar och förenklar arbetsprocessen.

GANTT-VY – Anpassa Gantt-diagram med villkorlig formatering för att markera aktiviteter och ange statusnivåer med olika färger. Se kritiska aktiviteter som direkt påverkar färdigställandedatum för projektet. Projektgruppen eller externa intressenter (kunder) kommer omedelbart att få aktuell information och förstå relaterade beroenden. Smartsheet gör det enkelt för projektgruppen att samarbeta i realtid och se projektets framsteg. Uppdatera projektet, placera om aktiviteter, justera datum och mycket mer med drag-and-drop i en snygg visuell layout.

KORT-VY (”Kanban Board”) – En kortvy ger projektgruppen ett mer visuellt sätt att arbeta. Kortvyn i Smarsheet erbjuder ett kraftfullt sätt att visualisera, dela och agera på aktiviteter i ständig rörelse.

KALENDER-VY – Interaktiv och anpassningsbar kalender som är tillgänglig för alla användare. Det är enkelt växla mellan ett Excel-liknande ark till ett Gantt-diagram eller till kalendervyn. Det går också att prenumerera ifrån iCal eller Google Calender. Förutom att uppdatera projekt direkt från kalendervyn går det att exportera innehållet, e-posta det till andra eller skriva ut det. Med en mängd olika alternativ för att kommunicera kalenderdetaljer är det enkelt att spåra framstegen i projektet och hålla kontroll på deadlines.

SIGHTS™ (Dashboards) – Sights™ synliggör viktig information i pågående insatser. Det är är ett effektivt sätt att snabbt presentera status, studera rapporter, målavvikelse, viktiga tidsfrister och följa länkar till viktig information och nyckeldokument. Anpassa olika sights så att ansvariga på olika nivåer får precis den information de har behov av.

MOBILT – Arbeta från vilken plats som helst. Visa Gantt, se en visuell tidslinje för ditt arbete, ladda upp filer och diskutera, skapa kommentarer samt kontrollera och uppdatera status. De kostnadsfria mobil-apparna finns att ladda ner till iPhone, iPad eller Android.

FORMULÄR – Använd formulär för att fånga, organisera och agera på insamlade data. Data som tagits in via formulär sparas på ett strukturerat sätt så att den enkelt kan granskas, organiseras och presenteras.

AKTIVITETSLOGG – Spåra vem som arbetar med vad och vad som ändrats och när aktiviteterna inträffade. Filtrera efter åtgärdstyper, ansvariga personer och datumintervall. Se vad som har ändrats i en enskild cell genom ett enkelt högerklick så visas en lista över alla historiska ändringar som gjordes.

LÄNKNING – Det är enkelt att ”rulla upp” flera projektark i ett översiktsark genom att länka rader och enskilda celler över olika ark. När informationen uppdateras i källarket uppdateras det sammanfattande arket automatiskt. Möjlighet finns också att länka information för att skapa beroenden mellan olika projekt genom att länka till projektdatum från andra ark. Länkning är ett effektivt sätt att hålla arbetet flödande, utan att man manuellt behöver klippa och klistra information, exempelvis vid statusuppdatering. Oavsett om du sammanställer budgetar, prognoser, verksamhetsplaner eller vill ha överblick över alla projekt så underlättar Smartsheet arbetet för dig.

RAPPORTER – Med den enkla rapportgeneratorn går det att filtrera och sortera fram information från olika projekt. Använd rapporter i din egen roll eller för att redovisa information för andra. Eller för att samla in data från en intern arbetsgrupp eller extern aktör/kund. Dela en rapport eller spara den som PDF- eller Excel-fil, skicka som en bilaga eller skriv ut den. Schemalägg en kopia av din rapport som exempelvis sänds ut varje vecka.

RESURSHANTERING –  En enkel funktion för att synliggöra vilka personer som är tillgängliga/upptagna eller överbokade. Med olika projektgruppers allokering tillgänglig i realtid kan justeringar snabbt göras för att maximera resurser och säkerställa projektetens framgång.

PUBLICERA –  Funktionen gör det enkelt att publicera information på en publik webbsida eller på en Intranet-sida.