Pejl på projekt!

Pejl används vid styrning av förändringsarbete där olika
program/
projekt/uppdrag är medel för att åstadkomma önskad effekt
i och för verksamheten.
  Ett heltäckande ramverk för styrning och
kontroll vid förändringsarbete.

 

Modeller

I Pejls ramverk för utvecklings- och förändringsstyrning ingår modeller för samtliga nivåer och omfattar allt som krävs för att bedriva ett målstyrt förändringsarbete.

Utbildning

Pejl arrangerar och genomför utbildning för alla som berörs av projektarbete på olika nivåer. Portfölj, Program, Projekt, Uppdrag samt Förstudie. Välj mellan onsite- eller online-utbildning.

Stödtjänster

Pejl erbjuder stödtjänster för att säkerställa ett effektivt införande och en behovsbaserad tillämpning av Pejl-modellerna. 

VERKTYG

Pejl erbjuder ett molnbaserat verktyg
(CWM / PPM) som är enkelt att använda och som täcker in både styrning, ledning och samordning/samverkan.

Pejl 11.0 – RELEASE 1 MARS!

Nytt gränssnitt, integrerad förändringsledning samt upp- och nedladdning av egna dokument. Modellerna kan användas för alla projektstorlekar, projekttyper och oavsett arbetssätt, både ett agilt och ett sekventiellt arbetssätt.

SE ALLA MODELLER HÄR

"42003 Projektstyrning och förändringsledning"

För att en förändring ska få fullt genomslag och bli bestående i verksamheten är det viktigt med både en aktiv styrning av förändringsprojektet och förändringsledning. Med förändringsledning avses ledning och genomförande av aktiviteter som skapar verkliga och bestående beteendeförändringar hos medarbetare eller kunder.
Denna kurs fokuserar på hur man i ett förändringsprojekt kombinerar styrningen mot effektmål med arbetet med förändringsledning.
/  Läs mer här…

"420 Projektledarutbildning"

Med möjlighet till certifiering
Läs mer här…

"410 Projektägarutbildning"

Med möjlighet till certifiering
Läs mer här…

Framgångsfaktorer för en väl fungerande projektverksamhet

Pejls ramverk för förändringsstyrning är en viktig del i ett företags
eller myndighets
 ledningssystem och har det som krävs för att skapa
en god projektkultur och rätt förhållningssätt till projekt.

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR EN GYNNSAM PROJEKTKULTUR

Modeller för integrerad projekt- och effektstyrning samt förändringsledning

Pejl-modellerna kan användas för alla projektstorlekar, projekttyper och oavsett arbetssätt, exempelvis ett agilt arbetssätt. De har ett intuitivt gränssnitt, är webbaserade och fungerar även bra i mobila enheter. Pejl är en viktig del i företagets/myndighetens ledningssystem och innehåller ett uttalat och integrerat stöd för förändringsledning.

INTEGRERAD PROJEKT- OCH EFFEKTSTYRNING

Välj det utbildningsalternativ som passar dig bäst

En avgörande framgångsfaktor för att de långsiktiga målen ska nås är att alla som är involverade i projektarbetet har ett gemensamt synsätt och språk samt förstår de processer som ska tillämpas i den
egna rollen. Då kan utvecklingsarbetet ske på ett effektivt sätt i samverkan med övrig verksamhet.
Pejl erbjuder både öppna och interna kurser (i kurslokal eller online).

3 OLIKA UTBILDNINGSALTERNATIV

Stödtjänster för alla som är inblandade eller berörda av förändringsverksamheten

Pejl erbjuder konsult- och stödtjänster för alla som är inblandade eller berörda av förändringsverksamheten. Konsulterna har en gedigen erfarenhet och dokumenterad förmåga att stödja olika organisationer.

LÄS MER OM HUR VI KAN STÖDJA ER

Verktyg som skapar överblick och underlättar samverkan

Smartsheet™ är mer än ett traditionellt projektverktyg, det är ett sk. CWM ”Collaborative Work Management” som stödjer styrning/ledning och automatisering av processer samt underlättar intern/extern rapportering och samverkan. Pejl-modellerna finns integrerade i den omfattning våra kunder önskar.

ENKELT OCH SNABBT ATT KOMMA IGÅNG

Inblick

Vi vill att du ska få en snabb inblick i de modeller och verktyg Pejl erbjuder. Inom kort kommer vi att publicera korta presentationer här. Återvänd gärna inom kort. Kontakta oss för en komplett demonstration!

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på Pejls informationsbrev?
Registrera din e-postadress här och försäkra dig om
att nästa brev från oss hamnar i din inkorg.

STATENS SERVICECENTER ANVÄNDER PEJL

Pejl Projektstyrningsmodell hjälper oss att bedriva kvalitativa och effektiva kundprojekt. Det bidrar till en ökad leveranssäkerhet, något både vi och våra kundmyndigheter prioriterar högt. Som myndighet ser vi också en stor nytta i att kunna följa upp effekterna av våra insatser.

Sara Skoog, Projektledare

AXIANS AB ANVÄNDER PEJL

Vi använder Pejl Projektstyrningsmodell ihop med Scrum. Det ger våra kunder ett mervärde i form av tid och kostnadsstyrning i kombination med flexibilitet och hög kvalitet i leveranserna.
.

Michael Svender, Projektchef