27 apr 2017

”Pejl EASY”, premiär 5 september 2017

//
Comments0

Tid är dyrbar för alla som är involverade i projektarbete och det är inte alltid den egna kompetensutvecklingen hinns med, trots att vi är väl medvetna om att just den är av stor betydelse för att man ska lyckas i sitt projektarbete. Det gäller inte minst inom de roller som ansvarar för att styra och leda program, projekt eller uppdrag.

För att göra utbildning mer tillgängligt arrangerar och genomför Pejl fr.o.m. i höst – varje tisdag – kurser online. Kurslängden är 3 timmar (13:00-16:00). Det enda som krävs för att deltaga är en uppkoppling mot Internet.

Du kan boka om hur många gånger som helst utan extra kostnad.
Kurserna genomförs även om det endast är en (1) anmäld deltagare.
Nu finns inga ursäkter, nu har alla tid att utveckla sin projektkompetens!

För komplett kursutbud och anmälan, se sidan för utbildning.