Interim Resurs

Pejl skapar förutsättningar för att företag och myndigheter ska kunna bedriva ett effektivt projektarbete. 

Har ditt företag behov av en interim resurs?

• Snabb rekryteringsprocess
• Flexibelt och kostnadseffektivt
• Resurs med kvalitetssäkrad kompetens
• Vid behov tillgång till Pejls modeller och verktyg


Uthyrning av en erfaren:

• Projektkontorschef
• Quality Manager (QM)
• Programledare
• Projektledare
• Kvalitetssäkringsansvarig (QA)

Är ert företag i behov av att etablera ett projektkontor?

Med Pejl Interim PMO kan ditt företag kostnadseffektivt och snabbt etablera ett projektkontor.
Vid uthyrning av en interim ”projektkontorschef” erbjuds ditt företag att samtidigt utnyttja Pejls modeller och verktyg. En komplett ramverk för förändringsstyrning – helt utan bindningstid!