Utbildning på företaget

Ett internt kursgenomförande är oftast mer kostnadseffektivt. Vid internt kursarrangemang finns även möjlighet att anpassa kursinnehållet i förhållande till den egna i verksamheten. Våra kurser är moduluppbyggda så vi kan enkelt skräddarsy ett innehåll efter ert specifika behov. På så sätt skapar ni snabbt er egen interna ”kurskatalog” där ni också bestämmer tidpunkt för de olika utbildningsinsatserna.
Flera av våra kurser kan erbjudas online och med ett eventuellt anpassat innehåll, även vid ett internt genomförande. Naturligtvis lämpar sig vissa insatser bäst om man träffas tillsammans, i en ”fysiskt kurslokal”. Men det finns också många praktiska fördelar med att arrangera utbildningsinsatserna online.
Så varför inte variera? 

Egna rollbaserade utbildningsprogram

Genom att skapa egna interna utbildningsprogram för personal som medverkar eller på annat sätt är inblandad i projektarbetet säkerställs kompetensen över tid. Projektkontoret (PMO) ges därigenom förutsättningar att säkerställa kvaliteten för nyckelrollerna inom projektverksamheten. Därmed ökar också möjligheten för att insatserna man prioriterat uppnår avsedda effektmål. 

Praktisk information

Vid ett internt kursgenomförande – på plats i Pejls kurslokaler, hos kunden eller online – så beräknas kostnaden för insatsen utifrån den totala kurstiden, till skillnad från ett öppet kursarrangemang. Pejl erbjuder ett fast heldags- och/eller halvdagsarvode. Det gör att ni snabbt får besked från oss och en uppfattning om kostnaderna för en specifik utbildningsinsats, eller för hela den kurskatalog ni beslutat er för att erbjuda er personal.
De olika kursavsnitten kan tidsmässigt arrangeras så att olika deltagarkategorier fördelas över kursdagen/kursdagarna. Exempelvis så deltar en personalkategori endast en halvdag under de avsnitt som just de har behov av (utifrån deras roll), medan andra personalkategorier deltar under hela kurstiden.
Det maximala samtidiga deltagarantalet har vi av pedagogiska skäl dock maximerat till 12 stycken. 

Kontakta oss om interna kurser

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för ytterligare information rörande era önskemål samt det praktiska arrangemanget. Ni erhåller ett preliminärt kostnadsförslag så snart vi informerat oss om detaljerna.

KONTAKTA OSS

Avtalsrabatt:
Pejl erbjuder generösa avtalsrabatter på utbildning vid en prognostiserad deltagarvolym samt för organisationer som har en aktiv Pejl-licens. Om du är osäker, kontakta oss för information om den eventuella avtalsrabatt som gäller för just din organisation.

Förutom Pejls sammansatta rollbaserade utbildningsprogram så finns ett stort antal enskilda kurser. Vissa av dem ingår i de rollbaserade programmen men kan också erhållas separat. Exempelvis som påbyggnad (online). På så vis kan du själv avgöra vad som är mest praktiskt för just dig, både vad gäller innehåll och genomförandeform.