Anpassad utbildning för företaget

Ett internt kursgenomförande är oftast mer kostnadseffektivt. Vid internt kursarrangemang finns även möjlighet att anpassa kursinnehållet i förhållande till den egna i verksamheten. Våra kurser är moduluppbyggda så det går utmärkt att skräddarsy en kurs eller ett helt utbildningsprogram efter organisationens specifika behov. På så sätt skapas en ”egen kurskatalog” som även möjliggör en egen tidplan för de olika utbildningsinsatserna.
De flesta av Pejls kurser kan erbjudas online. Naturligtvis lämpar sig vissa insatser bäst om man träffas tillsammans, i en kurslokal, men det finns också många praktiska fördelar med att arrangera utbildningsinsatserna online. Så varför inte variera efter eget behov? 

Egna rollbaserade utbildningsprogram

Genom att skapa egna interna utbildningsprogram för personal som medverkar eller på annat sätt är inblandad i projektarbetet säkerställs kompetensen över tid. Projektkontoret ges därigenom förutsättningar att säkerställa kvaliteten för nyckelrollerna inom projektverksamheten. Därmed ökar också möjligheten för att insatserna man prioriterat uppnår avsedda effektmål. 

Här är två exempel:

Praktisk information

Vid ett internt kursgenomförande – på plats i Pejls kurslokaler, hos kunden eller online – så beräknas kostnaden för insatsen utifrån den totala kurstiden, till skillnad från ett öppet kursarrangemang där varhe deltagare debiteras en kursavgift. Pejl erbjuder ett fast heldags- och/eller halvdagspris. Det gör att företaget snabbt får besked från oss och en uppfattning om kostnaderna för en specifik utbildningsinsats, eller för hela den kurskatalog ni beslutat er för att erbjuda er personal.
De olika kursavsnitten kan tidsmässigt arrangeras så att olika deltagarkategorier fördelas över kursdagen/kursdagarna. Exempelvis så kan en personalkategori delta endast en halvdag under de avsnitt som just de har behov av (utifrån deras roll), medan andra personalkategorier deltar under hela kursdagen.
Det maximala samtidiga deltagarantalet har vi av pedagogiska skäl maximerat till 12 stycken. 

Kontakta oss om interna kurser

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för ytterligare information rörande era önskemål samt det praktiska arrangemanget. Ni erhåller ett preliminärt kostnadsförslag så snart vi informerat oss om detaljerna.

KONTAKTA OSS

Avtalsrabatt:
Pejl erbjuder generösa avtalsrabatter på utbildning vid en prognostiserad deltagarvolym samt för organisationer som har en aktiv Pejl-licens. Om du är osäker, kontakta oss för information om den eventuella avtalsrabatt som gäller för just din organisation.

Pejls olika rollbaserade utbildningsprogram är uppbyggda av moduler. Vissa av modulerna ingår i de rollbaserade standardprogrammen som Pejl erbjuder men kan också erhållas separat, exempelvis som påbyggnad. På så vis kan organisationen själv avgöra vad som är mest angeläget i förhållande till personalens olika behov, både vad gäller innehåll och genomförandeform.