Lärarledd utbildning i Stockholm

Pejl schemalägger och arrangerar kontinuerligt utbildningstillfällen i Stockholm. Kurserna genomför i kurslokaler centralt belägna mitt i Stockholm. Närhet till kommunikationer, parkering och hotell gör det enkelt och bekvämt för både lokala kursdeltagare och de som kommer inresande utifrån. 
 

Med anledning av rådande pandemi och hänsyn till varandra har
Pejl valt att ställa in all tidigare planerad lärarledd klassrumsundervisning
under maj-juni. Nya kurstillfällen är planerade att starta i början av september. 
Observera ! Våra lärarledda kurser online är alltid ett bra alternativ.
Vi ser fram emot att träffas dig där eller till hösten! 

Rollbaserade utbildningsprogram

420 Projektledarprogrammet – basutbildning med möjlighet till certifiering

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 2 dagar.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
21-22 april 2020 (inställd)
9-10 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 13 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

410 Projektägarprogrammet – basutbildning med möjlighet till certifiering

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
8 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

Kurskatalog

– rollbaserade baskurser

420 Projektledarprogrammet – basutbildning och möjlighet till certifiering

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 2 dagar.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
21-22 april 2020 (inställd)
9-10 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 13 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

410 Projektägarprogrammet – basutbildning och möjlighet till certifiering

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
8 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.
Certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

420E Projektledarutbildning – erfarna projektledare (inkl. certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs genomförs under högt tempo och utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Kursen innefattar en certifiering i Pejl Projektstyrningsmodell, se nedan. Teori blandas med diskussioner.

Kursen vänder sig till erfarna projektledare som har flera års erfarenhet av projektledarrollen och eventuellt av andra projektstyrningsmodeller.

Kurslängd: 1/2 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
15 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 8 900 kr/deltagare exkl. moms.
Kurspriset inkluderar certifiering!

Kursbeskrivning

430 Förstudiearbete

Ibland finns behov av att göra en fördjupad analys av ett tänkt förändringsarbete. Analysen kan vara djup och bred, där flera tänkbara förändringsförslag eller lösningar presenteras. Detta för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Denna kurs beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete och utgår från en etablerad modell för förstudiearbete (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till förstudieledare, projekt-/uppdragsledare, verksamhetsansvarig chef/projektägare/uppdragsägare, deltagare i förstudier samt ansvariga inom berörda verksamhets-/affärsområden.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
16 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning (PDF)

210 Portföljstyrning

Portföljstyrning används alltmer för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj. Kursen fokuserar på hur portföljstyrning kan användas för att möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. Denna kurs utgår från en etablerad modell för portföljstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till ledning (verksamhets-/affärsansvariga chefer), portföljägare, portföljstyrgrupp, portföljansvariga, ansvarig för kvalitetssäkring av portföljen (QM) samt olika stödpersoner för portföljstyrning, inom t.ex. ett projektkontor.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
29 april 2020 (inställd)
17 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

310 Programstyrning

Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. Kursen fokuserar på hur programstyrning kan användas för att möjliggöra att programmet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för programstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till verksamhetsansvariga chefer, programägare, programstyrgrupp, programledare, deltagare i programledningsgrupp t.ex. kvalitetssäkringsansvarig (QA) i program samt projekt- eller uppdragsledare för projekt/uppdrag som ingår i ett program.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
26 maj 2020 (inställd)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning

440 Projektdeltagarutbildning

Kursen fokuserar på vad man bör tänka på i rollen som projektdeltagare i ett projekt.
Kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till blivande eller befintliga deltagare i projekt.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
16 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning (PDF)

110 Ledarskap vid förändringsarbete

Som chef i den ordinarie verksamheten bidrar man på olika sätt vid projektarbete, både i styrande och stödjande roller. Chefens bidrag, både ur ett verksamhets- och IT-perspektiv, är ofta helt avgörande för att projekten ska lyckas. Man behöver därför förstå sina olika roller vid förändringsarbete och även ges förutsättningar för att kunna verka i dessa. Denna kurs fokuserar på vad som krävs av en chef vid förändringsarbete, där man som chef kan gå in i olika roller och ansvarsområden. Teori blandas med diskussioneroch praktiska övningar. Kursens innehåll är generell och är inte beroende av något specifikt modellstöd. För användare av Pejl-modellen kan koppling göras till Pejls ramverk för förändringsstyrning.

Kursen vänder sig till chefer på olika nivåer och ansvarsområden inom verksamheten (inklusive IT), men även controllers m.fl. kan ha nytta av utbildningen.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
3 juni 2020 (inställd)

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl moms.

För komplett beskrivning, se aktuell kursbeskrivning.

Kursbeskrivning

Kursanmälan

Du gör din kursanmälan enklast genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Kurspriset är angivet per person och inkluderar kursdokumentation, lunch och kaffe. 

Avbokningsregler:
Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften och senare än en vecka hela kursavgiften. Vid eventuell ombokning debiteras ingen avgift. 

Avtalsrabatt:
Pejl erbjuder generösa avtalsrabatter på utbildning vid en prognostiserad deltagarvolym samt för organisationer som har en aktiv Pejl-licens. Inkommande kursanmälningar kontrolleras alltid mot eventuella avtalsrabatter! Om du är osäker, kontakta oss för information om den eventuella avtalsrabatt som gäller för just din organisation.