Utbildning i Stockholm

Pejl arrangerar kontinuerligt projektrelaterad utbildning. Närhet till kommunikationer, parkering och hotell gör det enkelt och bekvämt för både lokala kursdeltagare och de som kommer inresande utifrån. Vid önskemål om interna företagsutbildningar kan de genomföras online, i kurslokaler centralt belägna i Stockholm eller på kundföretaget/myndigheten.
Schemalagda öppna kurser genomförs alltid online

Kurskatalog

– rollbaserade baskurser

210 Portföljstyrning

Portföljstyrning används alltmer för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj. Kursen fokuserar på hur portföljstyrning kan användas för att möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. Denna kurs utgår från en etablerad modell för portföljstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till ledning (verksamhets-/affärsansvariga chefer), portföljägare, portföljstyrgrupp, portföljansvariga, ansvarig för kvalitetssäkring av portföljen (QM) samt olika stödpersoner för portföljstyrning, inom t.ex. ett projektkontor.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
OBS! Erbjuds under rådande omständigheter online.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

310 Programstyrning

Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets effektmål uppnås. Kursen fokuserar på hur programstyrning kan användas för att möjliggöra att programmet når sina mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för programstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig till i första hand till verksamhetsansvariga chefer, programägare, programstyrgrupp, programledare, deltagare i programledningsgrupp t.ex. kvalitetssäkringsansvarig (QA) i program samt projekt- eller uppdragsledare för projekt/uppdrag som ingår i ett program.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
OBS! Erbjuds under rådande omständigheter online.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

330/430 Förstudiearbete

Ibland finns behov av att göra en fördjupad analys av ett tänkt förändringsarbete. Analysen kan vara djup och bred, där flera tänkbara förändringsförslag eller lösningar presenteras. Detta för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Denna kurs beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete och utgår från en etablerad modell för förstudiearbete (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till förstudieledare, projekt-/uppdragsledare, verksamhetsansvarig chef/projektägare/uppdragsägare, deltagare i förstudier samt ansvariga inom berörda verksamhets-/affärsområden.

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
OBS! Erbjuds under rådande omständigheter online.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

410 Projektägarutbildning (möjlighet till certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektägare ska styra projekt så att man uppnår projektets mål. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och övningar.

Kursen vänder sig i första hand till verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare, styrgruppsmedlemmar, medarbetare på projektkontor, controllers m.fl.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 1 dag.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
OBS! Erbjuds under rådande omständigheter online.

Kurspris: 7 500 kr/deltagare exkl. moms.
Tillägg för eventuell certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

40003 Projektstyrning och förändringsledning

För att en förändring ska få fullt genomslag och bli bestående i verksamheten är det viktigt med både en aktiv styrning av förändringsprojektet och förändringsledning. Med förändringsledning avses ledning och genomförande av aktiviteter som skapar verkliga och bestående beteendeförändringar hos medarbetare eller kunder.
Denna kurs fokuserar på hur man i ett förändringsprojekt kombinerar styrningen mot effektmål med arbetet med förändringsledning. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar. Som stöd används en etablerad modell för projektstyrning (Pejl).

Kursen vänder sig till i första hand till förändringsledare, verksamhetsansvariga chefer, projektägare, och projektstyrgrupp, men även till projektledare, controllers och andra som är inblandade i eller lämnar stöd till förändringsprojekten.

Max antal samtidiga deltagare: 12

Kurslängd: 1/2 dag

Kurstillfällen:
OBS! Erbjuds under rådande omständigheter online.

Kurspris: 4 500 kr/deltagare exkl moms.

Kursbeskrivning (PDF)

420 Projektledarutbildning (möjlighet till certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare, men lämpar sig även för teamledare.

Om så önskas kan en Pejl-certifiering kopplas till denna kurs (se Certifiering).

Kurslängd: 2 dagar.

Max antal deltagare: 12

Kurstillfällen:
OBS! Erbjuds under rådande omständigheter online.

Kurspris: 13 500 kr/deltagare exkl. moms.
Tillägg för eventuell certifiering: 5 900 kr/deltagare exkl. moms.

Kursbeskrivning (PDF)

420E Projektledarutbildning – erfarna (inkl. certifiering)

Kursen fokuserar på hur man som projektledare ska styra/leda projekt. Denna kurs genomförs under högt tempo och utgår från en etablerad modell för projektstyrning (Pejl). Kursen innefattar en certifiering i Pejl Projektstyrningsmodell, se nedan. Teori blandas med diskussioner.

Kursen vänder sig till erfarna projektledare som har flera års erfarenhet av projektledarrollen och eventuellt av andra projektstyrningsmodeller.

Kurslängd: 1/2 dag.

Max antal deltagare: 6

Kurstillfällen:
OBS! Erbjuds under rådande omständigheter online.

Kurspris: 8 900 kr/deltagare exkl. moms.
Kurspriset inkluderar certifiering!

Kursbeskrivning (PDF)

Kursanmälan

Du gör din kursanmälan enklast genom att fylla i anmälningsformuläret nedan (KURSANMÄLAN). Kurspriset i kurskatalogen är angivet per person och inkluderar kursdokumentation, lunch och kaffe. 

Avtalsrabatt:
Pejl erbjuder generösa avtalsrabatter på utbildning vid en prognostiserad deltagarvolym samt för organisationer som har en aktiv Pejl-licens. Inkommande kursanmälningar kontrolleras alltid mot eventuella avtalsrabatter! Om du är osäker, kontakta oss för information om den eventuella avtalsrabatt som gäller för just din organisation.

Avbokningsregler:
Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften och senare än en vecka hela kursavgiften. Vid eventuell ombokning debiteras ingen extra avgift.