Dags att spika utbildningsdatum!

30 jan 2019

Dags att spika utbildningsdatum!

Introduktion i projektarbete 18 feb | 8 apr | 11 junProjektägarutbildning (möjlighet till certifiering) 11 feb | 2 apr | 4 jun
Effektivt styrgruppsarbete 11 feb | 2 apr | 4 jun
Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation 20 feb | 10 apr | 13 jun
Effektanalys (metodik) 12 feb | 3 apr | 5 jun
Projektledarutbildning (möjlighet till certifiering) 18-19 feb | 8-9 apr | 11-12 jun
Projektledarutbildning för erfarna projektledare (inkl. certifiering) 6 mar | 25 apr
Projektstyrning vid kund- och leverantörsrelation 20 feb | 10 apr | 13 jun
Projektstyrning vid agilt arbetssätt 20 feb | 10 apr | 13 jun
Projektledarskap – kommunikation och samarbete 21 feb | 11 apr | 14 jun
Chefsutbildning – Förändringsstyrning 13 feb | 27 mar | 14 maj
Portföljstyrning 5 mar | 4 apr | 22 maj
Programstyrning 13 mar | 24 apr | 3 jun
Förstudiearbete 20 mar | 8 maj | 18 jun
Smartsheet Projektverktyg (grundkurs) 15 feb | 12 apr | 15 maj | 7 jun

Vid internt kursarrangemang finns möjlighet att anpassa kursinnehållet i förhållande till den egna verksamheten.

Anmälan till öppna kurser och onlinekurser görs via vår utbildningssida www.pejl.se eller via e-post till: pejlgruppen@pejl.se.