Lyckas med projekt genom aktiv styrning

1 apr 2018

Lyckas med projekt genom aktiv styrning

I årets första nummer av Projektvälden skriver Pejl om vikten av
styrning med anledning av den nya internationella ”Governance-standarden” (SS-ISO 21505:2017). Standarden lyfter fram att styrningen
av portföljer, program och projekt ingår i ett företags ledningssystem.
Det är mycket glädjande att det nu tydliggjorts att projekt är en lednings-form och att styrperspektivet lyfts fram. Därmed tydliggörs också vikten
av att hålla isär beställarrollen och projektägarrollen. Med ett gemensamt synsätt ökar förutsättningarna för att lyckas med projekt.

Läs artikeln här…