Pejl introducerar rollbaserade utbildningsprogram

1 sep 2018

Pejl introducerar rollbaserade utbildningsprogram

Rätt kompetens är avgörande för ett framgångsrikt projektarbete. Genom standardiserade och kontinuerliga utbildningsinsatser uppnås ett gemensamt synsätt och språk för alla inblandade samt en nödvändig förståelse för de processer som ska tillämpas i den egna projektrollen. Projektarbetet kan då ske i effektivt i samverkan med övrig verksamhet.

För dig som arbetar som Projektägare eller Projektledare introducerar Pejl nu ”Rollbaserade utbildningsprogram” för dessa viktiga nyckelroller. Nu kan du steg för steg i din egen takt bygga på med kunskaper via de kursmoduler som ingår i ditt utbildningsprogram.

Programmen består av en grundkurs som efter ett kompletterande individuellt arbete leder fram till en Pejl-certifiering samt enskilda påbyggnadsmoduler. De olika kursmodulerna som ingår som påbyggnad har schemalagts i Pejls öppna kurskalender så att du i direkt anslutning till den grundläggande delen kan delta i dessa, eller i efterhand komplettera med valfri påbyggnad när det passar dig bäst.

Utifrån samma princip erbjuder Pejl även kundanpassade utbildnings-program för interna genomföranden. Projektkontoret (PMO) ges därigenom förutsättningar att säkerställa kvaliteten för nyckelrollerna i projektverksamheten.