Utbildning

Pejl arrangerar utbildning för personer inom alla nivåer av projektverksamheten och erbjuder flera olika genomförandealternativ. Våra schemalagda standardkurser genomförs vid våra kurslokaler centralt i Stockholm men kan också, om så önskas, anpassas och genomföras internt på plats hos våra kunder, varsomhelst i Sverige. Våra onlinekurser erbjuds både som standardkurser såväl som internt anpassade kurser. Utöver det finns även möjlighet att studera självständigt på egen hand ”on demand”. Alla våra kursledare har en gedigen projekterfarenhet och dokumenterad förmåga att utbilda projektorganisationer. 
Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

UTBILDNING I STOCKHOLM

Genomförs i Pejls kurslokaler centralt i Stockholm. Studera Pejls kurskatalog!
Registrera din kursanmälan i avsett formulär. Kursavgiften som är angiven inkluderar kursdokumentation, lunch och kaffe. 
Alla kursdeltagare erhåller ett kursdiplom.

UTBILDNING PÅ FÖRETAGET

Ett kostnadseffektivt alternativ då man önskar att anpassa kursinnehållet till den egna verksamheten samt då deltagarunderlaget är relativt stort. Alla våra kurser består av moduler och kan därför snabbt anpassas till organisationens behov. Observera att den interna kursen även kan genomföras online! Vid interna kursgenomföranden erbjuder vi fasta heldags- och halvdagspriser där såväl kurs som eventuellt ett anpassat deltagarmaterial är inkluderat. Alla kursdeltagare erhåller ett kursdiplom.

UTBILDNING ONLINE

Genomförs online varsomhelst där du själv befinner dig. Endast en internetuppkoppling krävs!
Detta alternativ finns tillgängligt för alla våra enskilda kurser och kan med fördel även genomföras och anpassas till ett företagsinternt online-arrangemang.
Studera kurskatalogen och gör din kursanmälan genom att registrera den i formuläret. Kursavgiften som är angiven inkluderar kursdokumentation. Alla kursdeltagare erhåller ett kursdiplom.

ON DEMAND

”Pejl INBLICK” kallas vårt alltid tillgängliga användarstöd. Det fungerar utmärkt som komplement till övriga och nödvändiga utbildningsinsatser. Korta filmavsnitt och e-böcker som beskriver synsätt och arbetssättet i Pejls modeller, ständigt är tillgängliga för dig med en Pejl-licens.
Låt oss berätta mer om hur vi tillsammans effektivt kan utveckla och säkerställa projektkompetensen inom er organisation, med väl avvägda och kostnadseffektiva insatser. 

Kontakta oss för information!

Rätt komptens – en framgångsfaktor

Avgörande för att de långsiktiga målen ska nås är att alla som är involverade i projektarbetet har ett gemensamt synsätt och språk samt är insatt i de processer som ska tillämpas i sin egen roll. Då kan utvecklingsarbetet ske på ett effektivt sätt i samverkan med övrig verksamhet. 
Vår utbildningskatalog består av sammansatta rollbaserade kurser (baskurser) men även ett antal enskilda kurser. Vissa av dem ingår i de rollbaserade kurserna men kan erhållas separat (online). På så vis kan du själv avgöra vad som är mest praktiskt för just dig, både vad gäller innehåll och genomförandeform. 
För att skapa överblick över möjligheterna kan du ladda ner och studera ”Pejl Kursnomenklatur” (PDF).

Våra kursledare

Så här säger några kurdeltagare