Smartsheet™ (med mallar för Pejl®)

Ett projektverktyg ska, förutom att det fungerar som ett direkt stöd för alla berörda inom projektorganisationen, även kunna stödja övriga nivåer inom verksamheten, såsom projektkontor och verksamhetsledning. Pejl erbjuder flexibla, skalbara och kostnadseffektiva lösningar för nivåerna ledning, portfölj, program och projekt. Pejl-modellerna finns integrerade i den omfattning våra kunder önskar.

  • En webbaserad molntjänst (SaaS) med hög säkerhetsnivå som kan användas på samtliga plattformar, även mobila enheter.
  • Smartsheet är mer än ett ”traditionellt projektverktyg”, det är ett sk. CWM ”Collaborative Work Management” som stödjer styrning/ledning och automatisering av processer samt underlättar intern/extern rapportering och samverkan.
  • Inkluderar stöd för strategisk-, taktisk- och operativ nivå. På så vis kan data automatiskt aggregeras och sammanställas mellan portfölj, program, projekt och uppdrag samt visualiseras utifrån olika användargruppers och intressenters behov.
  • Enkelt att integrera med externa applikationer via connectors (exempelvis Microsoft 365, JIRA, Salesforce m.fl.) och ett stort utbud av olika business apps via Add-on-funktionalitet.
  • API:er och detaljerade SDK:er för att ytterligare utveckla funktionalitet i takt med att behov uppstår.
  • Gynnsam licensstruktur för projektarbete då det endast krävs ett fåtal användarlicenser för att täcka hela organisationens behov.
  • Fler användningsområden än enbart det som är direkt projektrelaterat.
  • Enkelt och snabbt att komma igång!

Smartsheet™ är världens ledande SaaS-plattform för hantering och automatisering av samarbete. Idag finns ca: 4 miljoner aktiva projekt i Smartsheet™.

Smartsheet™ används av mer än 90 000 företag världen över. Miljontals användare litar på Smartsheet™ för att påskynda utförande och visualisering av sitt interna/externa arbete.

90 % av användarna säger att Smartsheet™ är lätt att implementera och att använda. 96 % av användarna skulle rekommendera Smartsheet™ till en kollega.

Testa kostnadsfritt!

Pejl erbjuder Smartsheet-licenser samt support och utbildning.
Kontakta oss för demonstration och möjlighet att på egen hand utforska Smartsheet under en begränsad tid.

BOKA EN DEMONSTRATION (ONLINE?)