Smartsheet™ är en kraftfull plattform för ”Collaborative Work Management” som erbjuder organisationen ett effektivt sätt att planera, spåra/fånga, automatisera och rapportera/visualisera data för de insatser som pågår i verksamheten. Med Smartsheet kan ansvariga fatta bättre beslut snabbare samt optimera organisationens resursutnyttjande.
Pejl-modellerna finns integrerade i den omfattning våra kunder önskar.

  • En webbaserad molntjänst (SaaS) med hög säkerhetsnivå som kan användas på samtliga plattformar, även mobila enheter.
  • Smartsheet är mycket mer än ett ”traditionellt projektverktyg”, det är ett sk. CWM ”Collaborative Work Management” som stödjer styrning/ledning och automatisering av processer samt underlättar intern/extern rapportering och samverkan.
  • Inkluderar stöd för strategisk-, taktisk- och operativ nivå. På så vis kan data automatiskt aggregeras och sammanställas mellan portfölj, program, projekt och uppdrag samt visualiseras utifrån olika användargruppers och intressenters olika behov.
  • Enkelt att integrera med externa applikationer via connectors (exempelvis Office365, JIRA, Salesforce m.fl.) och ett stort utbud av olika business apps via add-on-funktionalitet.
  • API:er och detaljerade SDK:er för att ytterligare utvecklad funktionalitet.
  • Kraftfull resurshantering för ett effektivt resursutnyttjande.
  • Fler användningsområden än enbart det som är direkt projektrelaterat.

Smartsheet™ är världens ledande SaaS-plattform för hantering och automatisering av samarbete. Idag finns miljontals aktiva projekt i Smartsheet™.

Smartsheet™ används av mer än 90 000 företag världen över. Miljontals användare litar på Smartsheet™ för att påskynda utförande och visualisering av sitt interna/externa arbete.

90 % av användarna säger att Smartsheet™ är lätt att implementera och att använda. 96 % av användarna skulle rekommendera Smartsheet™ till en kollega.

Testa kostnadsfritt!

Pejl erbjuder Smartsheet-licenser samt support och utbildning.
Kontakta oss för demonstration och möjlighet att på egen hand utforska Smartsheet under en begränsad tid.

BOKA EN DEMONSTRATION (ONLINE?)